Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 23 tháng 09 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo » Thông báo mới

Thông báo mới

Cập nhật lúc : 21:31 23/09/2013  

Kế hoạch Hội nghị Cán bộ, công chức (CB-CC) năm học 2013-2014 và phân công chuẩn bị Hội nghị CB-CC I. Tên Hội nghị; II. Thời gian Hội nghị; III. Thành phần chủ trì Hội nghị; IV. Nội dung và Chương trình Hội nghị; V. Phân công chuẩn bị

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ VANG                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

        Trường THCS Phú Thanh                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

        Số: 202 /KH- THCSPT                                                                                                      Phú Vang, ngày 23  tháng 9  năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 

 NĂM HỌC 2013-2014

 

 

 

Thực hiện công văn Số 338/HD-GDPV ngày 11/9/2013 về việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học và  thời gian Hội nghị cán bộ công chức ( CB-CC) - Năm học 2013-2014;

 

Căn cứ tinh thần Hội nghị  Hội đồng trường và Hội nghị cốt cán ngày 21/9/2013;

 

Kế hoạch triển khai tổ chức hội nghị cán bộ công chức- Năm học 2013-2014 trường THCS Phú Thanh như sau:

 

       I. Tên hội nghị: “ Hội nghị cán bộ, công chức”

 

       II. Thời gian Hội nghị: (Một buổi) Tiến hành lúc  07 giờ 30 Ngày 27/9/2013 ( Sáng thứ Sáu).

 

Các CB-GV-NV có mặt tại trường lúc 07 giờ 15 để chuẩn bị Hội nghị.

 

      III.Thành phần chủ trì hội nghị:

 

 Chủ tịch đoàn: - Hiệu trưởng, đại diện cấp ủy Đảng ( Dự kiến T. Dương Văn Dầu)  và Chủ tịch CĐCS

 

                        - Thư ký ghi biên bản và nghị quyết hội nghị ( Dự kiến T. Nguyễn Trường Cửu; Cô Nguyễn Thị Như Ngọc).

 

   IV. Nội dung và Chương trình Hội nghị:

 

  1.Trang trí hội nghị:

 

* Trên Phông: Gồm Quốc kỳ, tượng Bác và tiêu đề:

 

TRƯỜNG THCS PHÚ THANH

 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC  NĂM HỌC 2012-2013

 

 Phú Thanh, ngày 27  tháng 9 năm 2013

 

*Trên lễ đài: gồm bàn làm việc của Chủ tịch đoàn, thư ký.

 

* Khẩu hiệu treo ở tiền sảnh:

 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỀU VỀ DỰ HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2013-2014

 

          2.Chương trình Hội nghị:

 

             2.1/  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

 

            2.2/ Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn.(  hình thức bầu bằng biểu quyết)

 

   + Chủ tịch đoàn lên điều hành hội nghị.

 

             + Chủ tịch đoàn cử 1 hoặc 2 thư ký hội nghị .

 

           2.3/ Liên đội tặng hoa và phát biểu chúc mừng đại hội.

 

           2.4/ Hiệu trưởng đáp từ và tặng quà cho Liên đội.

 

            + Chủ tịch đoàn thông báo nội dung, chương trình và thời gian hội nghị .

 

             2.3/ Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trước, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và các chỉ tiêu của năm học mới. Báo cáo kết quả thi đua năm học trước, đề xuất các chỉ tiêu thi đua năm học mới.

 

            2.4/ Kế toán báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính của nhà trường.

 

            2.5/ Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra và đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm học mới.

 

            2.6/ Hội nghị thảo luận:

 

+  Đại diện các tổ chuẩn bị ý kiến trước bằng văn bản: Mỗi tổ một tham luận ( Thời gian tham luận không quá 7 phút/ 01 tham luận). các tổ đăng ký đề tài tham luận của tổ tại Hiệu trưởng trong sáng thứ năm 26/9/2013 để tiện việc tổ chức hội nghị.

 

+  Các ý kiến phát biểu trực tiếp xây dựng và đề xuất các giải pháp, biện pháp.

 

          2.7/ Hiệu trưởng thay mặt chủ tịch đoàn trả lời làm rõ những vấn đề cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đặt ra tại hội nghị.

 

          2.8/ Đại biểu cấp trên  ( Phòng GD&ĐT, lãnh đạo địa phương) phát biểu ý kiến .

 

         2.9/ Hội nghị biểu quyết thông qua các chủ trương, giải pháp chính và các chỉ tiêu quan trọng của năm học mới.

 

         2.10/ Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị.

 

         2.11/ Trao bằng khen cho cá nhân đạt danh hiệu CSTĐCS năm học 2012-2013.

 

        2.12/ Hiệu trưởng thay mặt Chủ tịch đoàn tổng kết, chốt danh sách đăng ký thi đua tập thể và cá nhân năm học, bế mạc hội nghị.

 

V. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ:

 

 Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại hội nghị cốt cán ngày 21/9/2013, hoàn thiện các vấn đề sau:

 

1/Các văn bản:

 

a). Viết báo cáo dự thảo  phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và các chỉ tiêu của  năm học 2013-2014 ( Hiệu trưởng ).

 

b). Báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính của nhà trường ( Kế toán ).

 

c). Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra và đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm học mới ( Trưởng Ban Thanh tra nhân dân  ).

 

d). Công tác tổ chức, dự thảo Nghị quyết hội nghị ( A. Cửu).

 

e). Tổng hợp danh sách thi đua ( Cô Như Ngọc).

 

          2. Các điều kiện khác cho hội nghị:

 

a) Chuẩn bị hội trường tại phòng HĐSP (Trang trí phông màn, hội trường, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, bản chủ tịch đoàn, thư ký đoàn… ( T. Dầu chỉ đạo; T. Lăng phụ trách chính và  tất cả NV- GV nam không có tiết dạy trên lớp đều tập trung tại phòng HĐSP vào lúc 14 giờ 30 chiều thứ năm 26/9/2013 để trang hoàng. Nhà trường không giải quyết các lý do xin nghỉ trừ trường hợp hết sức đặc biệt được HT đồng ý ). Cắt dán khẩu hiệu: T. Lăng ( phụ trách Chính), Anh Tạo.

 

b) Tài chính-Hậu cần- hoa trang trí: Tổ văn phòng ( Cô Ngọc tổ trưởng chỉ đạo).

 

c) Tiếp tân: Tổ văn phòng ( Cô Ngọc tổ trưởng chỉ đạo).

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCC năm học 2013-2014 . Đề nghị CB-GV-NV thực hiện nghiêm túc để hội nghị được thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

- Các tổ trưởng ( để triển khai trong tổ thực hiện) ;                                              

- Niêm yết tại văn phòng ( để GV thực hiện);

 

- Website trường;                                           

 

- UBND xã ( để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo);                                                                                                                                 Nguyễn Văn Dũng

 

- TV Đảng ủy xã ( Để báo cáo)

 

- Ban đại diện CMHS ( Để phối hợp).                                                             

 

                                                                                                 

 

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 4979